“Praca z koanem to intymne spotkanie z naszymi przodkami i przodkiniami oraz próba odpowiedzi na pytanie, jaki umysł miała osoba z opowieści. “Koan” oznacza “znany publicznie przypadek” przebudzenia, a wielkie pytanie, nazywane czasem “hwadu” oznacza “głowa słowa” i jest to kluczowy fragment lub słowo z koanu. Słowo, które doprowadzi nas do swojej głowy, czyli tego co jest ponad słowami”.

Agata Hae In JDPSN

Dwudzieste szóste spotkanie grupy studiującej historię przebudzonej kobiety 11 maja o 16.00

Ukryta lampa stacjonarnie w Kielcach 11 listopada!

Zapraszamy do lektury tekstu na temat pierwszej mistrzyni zen w Japonii Mugai Nyodai napisanego z okazji Ceremonii uczczenia jej 800-nych urodzin

Mistrz przemówił, a ja odpowiedziałam:
 
Niczego nie rozumiejąc,
zgubiłam drogę.
Lecz teraz widzę,
ja też jestem księżycem
odbijającym się w wodzie
i przepływającymi chmurami.

Mugai Nyodai, Japonia XIII w.