Roshi Sozen Nagasawa – jedna z najważniejszych mistrzyń Zen w historii Japonii.

4 czerwca o godzinie 17:00 będziemy mieli okazję wysłuchać mowy, którą wygłosi dla nas mnich soto zen Kogen Czarnik. Kogen sam zaproponował, żeby opowiedzieć nam o Roshi Sozen Nagasawa. O Roshi pisze tak:

Roshi Sozen Nagasawa (1888-1971) jest jedną z najważniejszych mistrzyń Zen w historii Japonii z dwóch względów. Po pierwsze, w trakcie praktyki pod jej kierunkiem wiele-dziesiąt kobiet osiągnęło kensho / satori. Wybrane historie 60 jej uczennic (i uczniów) opisujące ich praktykę pod jej kierunkiem i doświadczenie przebudzenia zostały opublikowane w 1956 roku w książce pod tytułem “Kolekcja doświadczeń w praktyce Zen.” Po drugie, Sozen Nagasawa Roshi była jedną z najważniejszych osób w walce mniszek o równouprawnienie w szkole Soto.

Kogen jest mnichem w tradycji Soto  Zen wyświęconym przez Roshiego Tangena Haradę w świątyni Bukkoku-ji. Swój trening kapłański odbył w Tosho-ji senmon sodo, praktykuje w klasztorach i świątyniach – głównie w Japonii i Korei Południowej.  Zajmuje się tłumaczeniami buddyjskich tekstów z języka japońskiego na angielski. 

Jeśli nie jesteś na liście mailingowej naszej grupy, w chcesz wziąć udział w mowie, napisz na: ukrytalampa@gmail.com

Mowa odbędzie w godz. 17 00 – 18 00, a studiowanie koanu od 18 15.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published.