Zrzutka

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, aczkolwiek doceniam wszelkie wsparcie za pomocą Zrzutki. Wpłaty przeznaczam na utrzymanie strony, darowizny dla prelegentek i prelegentów, organizację spotkań itp. Kwota, która tam widnieje, nie oddaje rzeczywistego stanu konta w tej chwili. 

Zrzutkę na projekt znajdziesz tu: https://zrzutka.pl/gxyy67