Górskie kwiaty Chen

Chiny XVII w.

Chen była świecką kobietą, która podróżowała jak świat daleki i szeroki, odwiedzając słynnych mistrzów. Po osiągnięciu oświecenia ułożyła następujący wiersz:

Na wysokich zboczach widzę jedynie 

starych drwali. Wszyscy posiadają ducha 

noża i siekiery. Jak mogliby dostrzec

górskie kwiaty odbijające się w wodzie –

zachwycające, czerwone?

Tłumaczenie: Małgosia Myoju

Korekta: Agata Hae In

Redakcja: Beata Łazarz

Leave a comment

Your email address will not be published.