Oświecenie starej kobiety 

Japonia, XVIII wiek

Stara kobieta wybrała się, by wysłuchać nauk mistrza Hakuina. Mistrz powiedział: „Twój umysł jest Czystą Krainą, twoje ciało jest Buddą Amitabą. Kiedy pojawia się Budda Amitaba, góry, rzeki, lasy oraz pola zaczynają promieniować wielkim światłem. Jeśli chcesz to pojąć, wejrzyj we własne serce”.

Stara kobieta rozważała słowa Hakuina dniem i nocą, na jawie i we śnie. Pewnego dnia, gdy myła garnek po śniadaniu, wielkie światło rozbłysło w jej umyśle. Upuściła garnek i pobiegła, aby powiedzieć o tym Hakuinowi: „Budda Amitaba wypełnił moje całe ciało. Góry, rzeki, lasy oraz pola promieniują światłem. Jakie to wspaniałe!”. Zatańczyła z radości. „Co ty wygadujesz?” – zapytał Hakuin. „Czy światło świeci też w twoim tyłku?”.

Choć kobieta była drobna, mocno go popchnęła i powiedziała: „Widzę, że nie jesteś jeszcze oświecony!”. Obydwoje wybuchnęli śmiechem.

Tłumaczenie: Małgosia Myoju

Korekta: Agata Hae In

Redakcja: Beata Łazarz

Leave a comment

Your email address will not be published.